SV
EN
 • AKTUELLT

  MIN TOTALA NJUTNING
  LILITH & DANIEL MÅRS

  Performance 3-5, 10-12, 17-19 november 19.00-22.00
  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Entré: Valfri entréavgift 
  Biljetter: https://www.kulturcentralen.nu/
  Läs mer → https://lilithperformancestudio.com/future/

  Publiken bokas in på olika tider för att undvika köer och trängsel. Alla är fria att stanna så länge de vill fram till kl 22.00. För att se verket i sin helhet behöver du ca 45 min.

  Recensionsröster om Min totala njutning

  “”Min totala njutning” är ett outgrundligt verk, på samma gång poetiskt, skrämmande och vackert. Ungefär som livet självt.”
  Anna Hedlius recensera Min totala njutning på Kulturnyheterna SVT

  Kort version 2 min →Kulturnyheterna
  Hela inslaget 4 min→  Recension SVT Kulturnyheterna

  “Min totala njutning” är ett sinnligt allkonstverk av det slag som bara går att se på Lilith, där det möjligas gränser sätts ur spel gång på gång. “..en mäktig mix av sång, smekningar, skönhet och sorg. Både bageri och nattklubb, operascen och katastrofplats, mörkt och överdådigt twistad bortom all rim och reson.”

  “Upplevelsen är helt bisarr, som en apokalyptisk drömscen.”  Carolina Söderholm → https://konsten.net/

  Min totala njutning är en massiv totalperformance med utgångspunkt i nyskriven lyrik. Poesin har fått diktera den fysiska platsens gestaltning, liksom komposition av ljudlandskap, körstycken, operasolon och de medverkandes koreografier. Metoden är en del av Lilith Performance Studios treåriga undersökning där aktörer som inte tidigare arbetat med performance bjuds in för att i nära samarbete med studions konstnärliga ledare, om möjligt, finna oprövade vägar till hur ett liveverk kan arbetas fram.

  I Min totala njutning rör vi oss varsamt i skrevorna mellan erotiska drömmar och sönderfallande verklighet. Det undermedvetna har tagit formen av en ny natur, ett kargt bergslandskap som kladdar fast under fotsulorna. En grupp människor hanterar ofrivilligt den levande organismens olika stadier av transformation. Med ett outsinligt begär mässar kören om förlösningen i den totala njutningen. Händelser och temporaliteter utspelar sig sida vid sida, omlott och utan tid. 

  Min totala njutning är ett tillstånd i glappet mellan ett före och ett efter, krisen eller extasen. Individens begär efter förödelse och pånyttfödelse undersöks i relation till kollektivets behov av rituell intimitet och omsorg. Likt ett svedjebruk har allt det gamla bränts för att komma åt något nytt.

  grovt vällande lögner 
  den här sörjan 
  hysteriskt verklig
  och du håller inte ens min hand 
  du håller inte ens min handgrovt vällande lögner 
  den här sörjan 
  hysteriskt verklig
  och du håller inte ens min hand 
  du håller inte ens min hand

  Idé och koncept: LILITH och Daniel Mårs 
  Text: Daniel Mårs
  Kompositör: Philip Gleisner
  Kördirigent: Joachim Saxenborn
  Kör: Saxenborn Singer
  Solist: Kristine Nowlain
  Produktion: Lilith Performance Studio

   

 • UPCOMING

  MIN TOTALA NJUTNING (MY TOTAL PLEASURE)
  LILITH & DANIEL MÅRS

  Performance: November 3-5, 10-12, 17-19  7-10 pm
  Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Tickets:https://www.kulturcentralen.nu
  Read morehttps://lilithperformancestudio.com/future/

  The audience is booked in different time slots to avoid a queue and is free to stay as long as they like until 10 pm. You need 45 min to see the performance in full. 

  My Total Pleasure is a massive, total work of performance art based on newly written poetry.
  In the performance, this poetry has dictated the concept, the design of the physical site, as well as the composition of soundscapes, choral pieces, opera solos and the choreography of the participants.

  The method is part of Lilith Performance Studio’s three-year investigation whereby practitioners who have never worked with performance before are invited to work closely with the studio’s artistic directors, and to, if possible, find new, unexplored ways of developing a live performance work.

  Min totala njutning (My Total Pleasure) is a state of being in the gap between a before and an after, the crisis or the ecstasy. The individual’s desire for devastation and rebirth is examined in relation to the collective’s need for ritual intimacy and care. As a slash-and-burn agriculture, all that is old has been burned in order to access something new.

  do it over
  do this over
  quick and dirty
  my total pleasure
  plums
  furs
  red stones

  We carefully move in the crevices between erotic dreams and a crumbling reality. The subconscious has taken the form of a new nature, a barren mountain landscape that sticks to the soles of the feet. A group of people involuntarily manage the transformation stages of a living organism. With an inexhaustible desire, the choir sings of redemption in total pleasure. Events and temporalities unfold side by side, intertwined and without time.

   

  Idea and concept: LILITH and Daniel Mårs
  Text: Daniel Mårs
  Composer: Philip Gleisner
  Conductor: Joachim Saxenborn
  Choir: Saxenborn Singer
  Soloist: Kristine Knowlain
  Production: Lilith Performance Studio

   

@