SV
EN

 • Elin Lundgren och Petter Pettersson har arbetat tillsammans med bild- och scenkonst i olika former sedan 1999. I performance som berör gemenskap, grupptillhörighet och utanförskap, bygger Lundgren och Pettersson sina verk som levande bilder med en absurd humor och ett avklätt dokumentärt berättande. Deras grundton är allmänmänskliga frågor som kärlek, saknad och sorg, drivna av viljan att flytta in i betraktarens medvetande som en störning och en förhoppning om att förstå vad det handlar om att vara en människa. Deras gemensamma beröringspunkt ligger i det skeva och ofullbordade.

  2007 grundade Elin Lundgren och Petter Pettersson Lilith Performance Studio – en oberoende arena för praktisk konstnärlig forskning med inriktning på nyproducerade bildkonstperformance.
  Lilith Performance Studio initierar nya exceptionella performance och visar de för en stor publik. Studion skapar nya storskaliga performanceverk från idé till presentation genom att bjuda in bildkonstnärer från hela världen, vissa som aldrig har arbetat live tidigare, för att på plats förverkliga performance i ett nära samarbete med studion.

  Sedan starten har Elin och Petter curaterat och producerat över 50 storskaliga platsspecifika performanceverk i samarbete med konstnärer från hela världen, både yngre och etablerade såsom; Tori Wrånes (NO), Laura Lima (BRA), Angelica Mesiti (AUS), Liina Siib (EST), Ulla von Brandenburg (DE), Emily Wardill (UK), Dafna Maimon (ISR /FIN),Melati Suryodarmo (IND), Bernard Akoi Jackson (GAH) mfl.

  Lundgren och Petterssons senaste två stora performanceverk för en Malmöpublik var ANIMAL, 2019 på Lilith Performance Studio och Island in the Sun, 2016 ett beställningsverk av Sommarscen Malmö, som visades i en gigantisk hangarliknande byggnad.

  Elin Lundgren och Petter Pettersson har fått flera priser och utmärkelser för sitt konstnärliga arbete samt för Lilith Performance Studio, bl.a; Region Skånes kulturpris 2015 – https://utveckling.skane.se/kulturpriset/  Konstnärsnämnden Dynamostipendie mf.l

  “Region Skånes kulturpris 2015 sätter ljuset på två innovatörer som vidgat gränserna för en konstform och gjort unika avtryck i Skåne och världen.
  En studio, skapad av två konstnärer i dynamisk samklang, lockar gång på gång internationellt renommerade kollegor att utveckla idéer till performanceverk som är något av det mest intressanta inom dagens experimentella konstscen.
  Med iscensättningar som både fascinerar och provocerar, utmanar de våra föreställningar. Region Skånes kulturpris 2015 går till Elin Lundgren och Petter Pettersson, som genom Lilith Performance Studio gör själva konstverket till en händelse där gränsen mellan konst och publik ständigt överskrids.”

   PDF → CV_ELIN_PETTER

   

 • About

  In performance related to fellowship, group affiliation and exclusion, Lundgren and Pettersson build their works as living images with an absurd raw humor and a bare documentary narration.
  Their ground tone is universal issues such as love, loss and grief, driven by the desire to move into the viewer’s consciousness as a disturbance and a hope of understanding what it is about being a human being.
  A common interest lies in the warped and unfulfilled.

  Lundgren and Pettersson have worked in different forms of visual- and performing arts since 1999.
  2007 they founded and are Artistic Directors and Curators for the internationally acclaimed Lilith Performance Studio.Lilith Performance Studio is an independent arena for practical artistic research based in Malmo, Sweden, focusing on visual art performance and are as a production space for visual art performances the first of its kind in the world.

  The studio originates new large-scale performances by commissioning visual artists to create exceptional performance pieces in a close collaboration with the Studio, from conceptualization to presentation, and present it to a large audience.
  Since its inception 2007, Lundgren & Pettersson has curated and produced over 50 large-scale performances in collaboration with both established and emerging artists from around the world i.ex: Tori Wrånes (NO), Laura Lima (BRA), Angelica Mesiti (AUS), Liina Siib (EST), Ulla von Brandenburg (DE), Emily Wardill (UK), Dafna Maimon (ISR /FIN),Melati Suryodarmo (IND), Bernard Akoi Jackson (GAH) mfl.

  Lundgren & Pettersson has been awarded several times for their art works and the ambitious initiative and work with Lilith Performance Studio: 2015, they received the Cultural Award – Region Skane’s Culture Prize for their artistic work and initiative with Lilith Performance Studio, 2011 they received – The 2011 Ester Almqvist’s Award and in 2009 The Swedish Arts Grants Committee’s Dynamo Award, for their work with Lilith Performance Studio.

   PDF →  CV_ELIN_PETTER

@