LILITH konstnärsduo är Elin Lundgren och Petter Pettersson. 

LILITH bygger bildvärldar i intuitiva college-liknande processer med performance, film, text, ljud och skulpturala installationer. Utgångspunkten i vårt arbete de senaste åren har i många avseenden varit kopplat till mänskliga inre tillstånd och drivkrafter i relation till vad som sker i vår omvärld. 

I våra verk vill vi föreslå alternativa tankemönster till den överenskomna verkligheten vi alla frivilligt och ofrivilligt inordnar oss i. Världar där normen är tvetydig och motstridig, där regelverket är motsägelsefullt och där betydelsen snarare hamnar mittemellan än rakt på begripligheten. Där det som pågår i tanken och drömmen är lika sant som det utanför. 

I film och performanceverk använder vi ofta stora grupper av olika individer med varierande åldrar och ursprung. De får tillsammans undersöka och föreslå fria koreografiska mönster, riter och ceremoniella förlopp i workshopform, som vi sedan likt filmklipp sparar, upprepar och sammanfogar till levande bilder av nyuppfunna riter och ceremonier. 

Riten som akt har upptagit oss länge då den genomsyrar mycket av våra överenskomna regler vi använder för att bygga mening och tillhörighet vid dramatiska vändpunkter eller bara skapa ett samförstånd i vardagen, som regelverk i spel, lekar och även sceniska presentationer i alla dess former. 

Vi intresserar oss för ritens betydelse både ur ett mikroperspektiv på samhället för att hålla samman den lilla gruppen; familjen, vänkretsen, sekten, men också dess betydelse i ett globalt perspektiv; religionen, nationen och i förlängningen betydelsen för en art med drift att överleva.  

I grunden rör sig LILITH runt allmänmänskliga frågor som kärlek, saknad och sorg, drivna av viljan att flytta in i betraktarens medvetande som en störning, med en förhoppning om att försöka förstå vad det handlar om att vara människa.

2007 grundade vi Lilith Performance Studio – en oberoende arena för praktisk konstnärlig forskning med inriktning på nyproducerade bildkonstperformance.
Lilith Performance Studio initierar nya exceptionella performance och visar de för en stor publik. Studion skapar nya storskaliga performanceverk från idé till presentation genom att bjuda in bildkonstnärer från hela världen, vissa som aldrig har arbetat live tidigare, för att på plats förverkliga performance i ett nära samarbete med studion.

Sedan starten har Elin och Petter curaterat och producerat över 70 storskaliga platsspecifika performanceverk i samarbete med konstnärer från hela världen, både yngre och etablerade såsom; Eva Mag (SE), Tori Wrånes (NO), Laura Lima (BRA), Angelica Mesiti (AUS), Liina Siib (EST), Ulla von Brandenburg (DE), Emily Wardill (UK), Dafna Maimon (ISR /FIN),Melati Suryodarmo (IND), Bernard Akoi Jackson (GAH), Leif Holmstrand (SE) mfl.

Elin Lundgren och Petter Pettersson har fått flera priser och utmärkelser för sitt konstnärliga arbete samt för Lilith Performance Studio;
2023 – utvalda till Scenkonstbiennalen i Stockholm med performancen MIN TOTALA NJUTNING
2022 – NÖJESGUIDEN för årets bästa scen
Region Skånes kulturpris 2015
2009 Konstnärsnämnden Dynamostipendium

 

MOTIVERINGAR:

Lokalen är klädd från golv till tak med fem ton mjöl, en jättestor deg blir rekvisitan som binder samman de 25 aktörerna. Degen luktar, kramas, knådas, överlämnas och följer publiken med hem, fastklibbad under skorna. Sinnligheten i Min totala njutning är påfallande och befriande, men föreställningen ger också känslan av mardrömmens osäkerhet i det neonblå dunkla ljuset, med körens mässande och ett operasolo för sopran. Det är vackert, läskigt, totalt njutbart och oförglömligt.

– Urvalskommitténs för Scenkonstbiennalens motivering

“En lokal klädd från golv till tak i mjöl, en köttfärgad och överdimensionerad blåsa och rebellisk individualism – det är början på några av presentationerna för de olika perfomanceakter som Lilith har gett oss det senaste året. Denna perfomancestudios samlade produktionen visar på högklassig scenkonst!”

-Nöjesguiden, 2022

“Region Skånes kulturpris 2015 sätter ljuset på två innovatörer som vidgat gränserna för en konstform och gjort unika avtryck i Skåne och världen.
En studio, skapad av två konstnärer i dynamisk samklang, lockar gång på gång internationellt renommerade kollegor att utveckla idéer till performanceverk som är något av det mest intressanta inom dagens experimentella konstscen. Med iscensättningar som både fascinerar och provocerar, utmanar de våra föreställningar. Region Skånes kulturpris 2015 går till Elin Lundgren och Petter Pettersson, som genom Lilith Performance Studio gör själva konstverket till en händelse där gränsen mellan konst och publik ständigt överskrids.”

 PDF → CV- ELIN & PETTER

About

 

LILITH ARTIST DUO is Elin Lundgren and Petter Pettersson. We have worked in different forms of visual- and performing arts since 1999.

LILITH builds imagery in intuitive college-like processes with performance, film, text, sound and sculptural installations. The starting point is connected to human inner states and driving forces in relation to what is happening in our surrounding world. 

LILITH wants to propose alternative mind patterns to the agreed reality we all voluntarily and involuntarily conform to. Worlds where the norm is ambiguous and conflicting, where the regulations are contradictory and where the meaning falls somewhere in between rather than right on the comprehensibility. 

In film and performance works we often use big groups of different persons with a range of ages, origins and backgrounds. In workshops they get to explore different choreographies which we assemble like film clips, living images of newly invented rites and ceremonies. 

The rite as an act has occupied LILITH for a long time as it permeates much of our agreed-upon rules that we all use to build meaning and belonging. 

The meaning of the rite interests us, both from a micro perspective on society to keep the small group together, but also its importance for a species to survive. 

We revolve around universal human issues such as love, loss and grief, driven by the desire to move into the viewer’s consciousness as a disturbance, with a hope of trying to understand what it is about being human. 

2007 they founded and are Artistic Directors and Curators for the internationally acclaimed Lilith Performance Studio. https://lilithperformancestudio.com

Lilith Performance Studio is an independent arena for practical artistic research based in Malmo, Sweden, focusing on visual art performance and are as a production space for visual art performances the first of its kind in the world.

The studio originates new large-scale performances by commissioning visual artists to create exceptional performance pieces in a close collaboration with the Studio, from conceptualization to presentation, and present it to a large audience.
Since its inception 2007, Lundgren & Pettersson has curated and produced over 70 large-scale performances in collaboration with both established and emerging artists from around the world i.ex: Éva Mag (SE), Tori Wrånes (NO), Laura Lima (BRA), Angelica Mesiti (AUS), Liina Siib (EST), Ulla von Brandenburg (DE), Emily Wardill (UK), Dafna Maimon (ISR /FIN),Melati Suryodarmo (IND), Bernard Akoi Jackson (GAH), Leif Holmstrand (SE) mfl.

Lundgren & Pettersson has been awarded several times for their art works and the ambitious initiative and work with Lilith Performance Studio: 2023 they received Nöjesguiden’s award for best art of the year, 2015 they received the Cultural Award – Region Skane’s Culture Prize for their artistic work and initiative with Lilith Performance Studio, 2011 they received – The 2011 Ester Almqvist’s Award and in 2009 The Swedish Arts Grants Committee’s Dynamo Award, for their work with Lilith Performance Studio.

 PDF →  CV-ELIN & PETTER

@