EN
SV
 • In 2007 Pettersson and Lundgren established the unique artnspace, Lilith Performance Studio in Malmo, devoted to new commissions of major visual art performances originated on site in the studio.

  ABOUT LILITH PERFORMANCE STUDIO

  Lilith Performance Studio is a non-profit arts organization and an independent arena for practical artistic research, focusing on major visual art performance. Lilith Performance Studio initiates new exceptional performances and shows them for a large audience.

  The studio creates new large-scale performances by inviting visual artists from around the world, some of whom have never worked live before.

  Each year, 4 artists are given the unique opportunity to present and develop a new comprehensive performance on site in the studio or in Malmo, during a longer period of time and in close collaboration with the studio. Those invited have a distinctively individual artistic mode of expression and integrity when it comes to idea as well as method. They also share an interest in exploring their work in relation to the studio as an experimental site and they are encouraged to expand their artistic vision through the use of live performance, resulting in unique productions.

  During the production period the artist is given a great opportunities to focus on all the parts of a live piece: site, time, staging, participants and audience.

  Lilith Performance Studio opened in 2007 in Malmo, Sweden and has since the inception created over 50 new solo commissions, several curatorial collaborations, guest appearances and art events – and festivals internationally and in Sweden. As a production space and an arena for visual art performance, the studio is the first of its kind in the world.

  The studio was founded and is run by the artists and Artistic Directors / curators Elin Lundgren and Petter Pettersson.

  https://lilithperformancestudio.com

  Lilith Performance Studio is kindly supported by:
  The City of Malmo Arts and Culture, Swedish Arts Council and Regional development of Arts and Culture
  Sponsor: Becker’s paint service

 •  

  2007 grundade Petter och Elin Lilith Performance Studio i Malmö, en unik plattform för nyproducerade storskaliga bildkonstperformance.

  OM LILITH PERFORMANCE STUDIO

  Lilith Performance Studio är en fri konstarena för praktisk konstnärlig forskning med fokus på nyproducerade bildkonstperformance. Lilith Performance Studio initierar nya exceptionella performanceverk som visas för en stor publik.

  Studion skapar nya storskaliga performanceverk genom att bjuda in bildkonstnärer från hela världen, vissa som aldrig har arbetat live tidigare.

  Varje år får 4 konstnärer ett unikt tillfälle att på plats i studion, under en längre tid och i nära samarbete med studion, utveckla och presentera ett nytt performanceverk specifikt för studion. De konstnärer som bjuds in har ett utpräglat individuellt konstnärligt språk och integritet vad gäller idé såväl som metod, samt ett intresse av att utforska det egna arbetet i relation till studion som experimentplats. Studion uppmuntrar till att utvidga deras konstnärliga vision genom performance vilket ger unika produktioner. Under produktionsperioden får konstnären omfattande möjligheter att arbeta fokuserat med alla delar av ett liveverk: plats, tid, iscensättning, medverkande personer och publik.

  Lilith Performance Studio öppnade 2007 i Malmö och har sedan dess skapat över 50 nya soloperformanceproduktioner i stor skala, flera curatoriska samarbeten, gästspel och art events – och festivaler både internationellt och i Sverige.

  Som renodlad produktionsplats och arena för bildkonstperformance är studion den första i sitt slag i världen. Studion är grundad av och drivs av konstnärerna och de konstnärliga ledarna / curatorerna Elin Lundgren och Petter Pettersson.

  https://lilithperformancestudio.com

  Lilith Performance Studio drivs med stöd från:
  Malmö Kulturnämnd // Statens Kulturråd // Region Skåne
  Sponsorer: Beckers Färgservice

@