THANKS UMEÅ ❤️‍🔥
IT’S BEEN MAGICAL!

THANKS TO ALL AMAZING ACTORS & DANCERS & AUDIENCE

WHAT A MARVELOUS GANG.

GAME CHANGER AT @bildmuseet LAST WEEKEND 16-17/9

ON FRIDAY & SATURDAY IN MALMÖ DURING MALMO GALLERY NIGHT!

WELCOME ❤️‍🔥

 

GC_inna_dead_selmaGC_inna_dance_web

_______________

Sjukt glad för denna pärla!

” I ett mässande ljudlandskap tar jag del av en upplevelse som starkare och mer invasivt än jag varit med om på länge går hudnära med frågor om individens makt kontra kollektivets, makt och skydd, motstånd och underkastelse. I ett ovisst gränsland av koreograferade riter, interaktion, improvisation och tvång, stannar jag kvar utifrån ett begär efter att förstå underströmmarna; avidentifiera människorna och situationerna omkring mig. Sedan lämnar jag rummet snabbt, jag inser att jag behöver låta alla frågor kvarstå.”

https://www.vk.se/2022-09-18/mer-svarartad-performance-till-folket
Recension i VK om Game Changer och hela Performancehelgen på Bildmuseet i Umeå!

 

Skärmavbild 2022-09-21 kl. 15.22.36

GC_ume_comfort


DON*T MISS THIS! GAME CHANGER AT BILDMUSEET IN UMEA  NEXT WEEKEND

→PERFORMANCE WEEKEND FACEBOOK EVENT

GAME CHANGER - LILITH-high-2

The longing for intimacy, comfort, rebellious individualism and collective processing of grief will be explored on floor 3 in a dim club environment.

Fantastic to take over the Bildmuseet performance weekend with our performance Game Changer together with 40 fantastic actors.


3 other performances by great artists will also be shown and artist talks!

DON’T MISS!!

GAME CHANGER - LILITH-high-3


First we take UMEÅ then we take MALMÖ!
Dunkel klubbmiljö, längtan efter intimitet, tröst och utlevelse prövas och bearbetas genom gester, riter och impulser.
————————————————————
Koncept och idé: LILITH – Elin Lundgren & Petter Pettersson


UMEÅ!

Vill du träffa nya människor och göra något annorlunda?

Konstnärerna bakom Lilith Performance Studio i Malmö, Elin Lundgren och Petter Pettersson, ska göra en stor performance på Bildmuseet i Umeå 16 och 17 september. Nu söker de mer folk i åldrarna 16 – 75 år till att medverka i den. Alla är mycket välkomna att göra en intresseanmälan. Vi söker dig som vill träffa nytt folk i ett nytt sammanhang och är intresserad av att lära dig mer om hur en scenkonstprocess går till genom att själv vara en aktör i den.
Det som krävs av dig är bra fokus och att du har lätt för att ta information. Du behöver inte tala svenska.
Lilith Performance Studio har jobbat med mängder av medverkande i sina performance genom åren i Malmö. Responsen från de som deltagit har varit mycket positiv och byggt en stor stab av människor som gärna tackat ja till att medverka igen. Nu ges även Umeå chansen att vara en del av LILITHs produktioner.
Är du intresserad?
Anmäl ditt intresse omgående!
Mejla oss så svarar vi gärna på dina frågor.
Mail: medverka@lilithperformancestudio.com
Skicka ett foto och berätta kort om dig själv och varför du vill vara med i en performance.
Detta är ett volontärt engagemang som kräver din tid vid två repetitionstillfällen (14 och 15 sep kl. 18.00-21.00) och två performanceföreställningar 16:e sep (kl 17.00-20.00) och 17:e (12.00-15.00) sep på Bildmuseet i Umeå.

SE HIT! MEDVERKA I EN LILITH PERFORMANCE PÅ BILDMUSEET I UMEÅ??

 
Konstnärerna Elin Lundgren och Petter Pettersson, bakom Lilith Performance Studio i Malmö söker dig som vill lära dig mer om hur en scenkonstprocess går till och själv vara en del av den.
Performancen kommer visas 16 -17 sept på Bildmuseet!

 • Sydsvenskan skriver om Malmös konstår – Lilith är med på Listan med 2 nya performance!

  En av Guldlejonvinnarna i Vendig, Lina Lapelyté, kommer skapa ett nytt storskaligt performanceverk på Lilith i höst!
  Det är vi mycket glada för…och vi är mycket glada för att visa Henrik Lund Jørgensen i vår, som kommer skapa ett performance som kretsar kring ett verkligt öde med en mans minnesförlust och frågan vad som är äkta och vad som är fabricerat.

  “Men litauiska Lina Lapelytė kommer att bli en van besökare av Malmö i år. För i höst sätter hon i Malmö upp sitt första stora arbete efter ”Sun & Sea” och det gör hon på Lilith Performance Studio.

  För två år sedan var Lilith Performances Petter Pettersson i Litauen och träffade Lina Lapelytė. Sedan dess har de två varit i dialog om ett nytt verk, men på grund av Venedigbiennalen har det dragit ut på tiden. Denna vecka är hon i Malmö för att dra upp riktlinjerna till det nya verket.

  – Det kommer att handla om musik och tondövhet. Hennes dröm är att skapa en kör som inte kan träffa tonen överhuvudtaget, men vi får se vad det blir. Det kan bli hur knäppt som helst. Hon är ju kompositör i grunden och och är väldigt inspirerad att skapa ett nytt verk. Nu vill ju alla göra ”Sun & Sea”, men hon vill själv gärna gå vidare och göra något nytt, säger Elin Lundgren på Lilith Performance Studio.

  Hur känns det att hon först kommer att ställa ut på Malmö konsthall?

  – Vi hade redan skrivit kontrakt med henne när vi fick veta det och först kändes det väl lite snopet. Men å andra sidan är ”Sun & Sea” ett jättefint verk som kan komma att ge fler besökare som vill se det nya verket på Lilith. Så jag hoppas att det gynnar oss, säger Elin Lundgren.

  – Hon kommer att bli superkänd i Malmö efter detta, säger Petter Pettersson.”

  “Den 23 april till den 9 maj kommer Henrik Lund Jørgensen att sätta upp ett performanceverk som kretsar kring ett verkligt öde med en mans minnesförlust och frågan vad som är äkta och vad som är fabricerat. Den 12–28 november är det dags för Lina Lapelytés performanceverk.”

  Jonas Gillberg, Dygnet Runt, Sydsvenskan 19 januari, 2020

  https://www.sydsvenskan.se/2020-01-19/guldlejonvinnare-sa-blir-konstaret-i 

 • Sydsvenskan writes about the Art year of Malmö, Lilith is mentioned as one of the highlights!

  One of Venedig’s Gold Lion Winners, Lina Lapelyté, will create a new large-scale performance work at Lilith this fall!

  We are very happy for this … and we are very happy to show Henrik Lund Jørgensen this spring, who will create a performance that revolves around a real fate with a man’s memory loss and the question of what is genuine and what is fabricated.

  “Lithuanian Lina Lapelytė will be a common visitor of Malmö this year. For this fall, she is putting up her first major new work after” Sun & Sea “in Malmö and she does so at Lilith Performance Studio.

  Two years ago, Lilith Performances Petter Pettersson was in Lithuania and met Lina Lapelytė. Since then, the two have been in dialogue about a new work, but because of the Venice Biennale, it has dragged on over time. This week she is in Malmö to draw up the guidelines for the new work.

  – It will be about music and tone deafness. Her dream is to create a chorus that can’t hit the tone at all, but we’ll see what it becomes. She is basically a composer and is very inspired to create a new work. Now everyone wants to do “Sun & Sea”, but she wants to go ahead and do something new, says Elin Lundgren at Lilith Performance Studio.

  How does it feel that she will first exhibit at Malmö Art Hall?

  – We had already signed a contract with her when we found out, and at first it felt like a little bit like aha… But on the other hand, “Sun & Sea” is a very fine work that may bring more visitors who want to see the new work on Lilith. So I hope it benefits us, says Elin Lundgren.

  – She will become super famous in Malmö after this, says Petter Pettersson. “

  “From April 23 to May 9, Henrik Lund Jørgensen will set up a performance work that revolves around a real fate with a man’s memory loss and ask questions of what is genuine and what is fabricated. On November 12-28, it is time for Lina Lapelytés performances. “

  Jonas Gillberg, Dygnet Runt, Sydsvenskan January 19, 2020  

 • [/tabs]

  [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


  In the beginning of Dec we moved the house of Lilith with the total performance PLÄSNT DSCHÖRNI: NEW MOVES  by the great artist Ethan Hayes – Chute!!!

  Pläsnt Dschörnie came to life; the headquarters are populated by loading docks, transport trucks and numerous employees fulfilling various important roles backed by solid experience. Pläsnt Dschörnie is no ordinary enterprise, but one that is passionately – almost obsessively – concerned with the satisfaction of its moving customers, their emotions, and needs. The company appears to offer a precision of labor bordering on absurdity, a form of care for the act of “moving” so elaborate, that in real life, no such company could exist because such levels of service would, especially in today’s fast-moving, profit-oriented societies, be wholly unfeasible.

  WE LOVED IT!!!

   

  Take a look of all the lovely participants that made this parafiction moving in hot waves!!!

   

   


  RIGHT NOW WE ARE WORKING ON SOMETHING GRAND AT LILITH – A NEW MAJOR COMMISSION BY THE FAB ARTIST ETHAN HAYES-CHUTE – OUR STUDIO, LILITH, IS TRANSFORMING MORE AND MORE FOR EVERY DAY.

  SAVE THE DATES 22 NOV -7 DEC — BOOK YOUR TICKETS AT –https://www.kulturcentralen.nu/evenemang/plasnt-dschornie-new-moves-ethan

  A headquarters are built up, populated by loading docks, transport trucks and numerous employees fulfilling various important roles backed by solid experience.

  Yet we do not know why, where, or when this moving company exists, or how it came to be. The company acts more as a state of mind than a physical space with its geographical location and customers being disconnected from a reality we can access.

  Visitors are welcome to go in and view logical processes and absurd happenings that make up a regular day of operations. Feel free to move freely according to certain guidelines and protocols and stay as long as you wish.

  Pläsnt Dschörnie – New Moves is the largest activation of a space made by the artist thus far, where traces of past activities are abundant, while new marks and trails are continually laid into place.

  Ethan Hayes-Chute (b. 1982, Freeport, Maine) often explores vernacular approaches to everyday life. As a start of a new work, he goes through a role-playing process to determine the facts and figures behind the characters whose spaces he envisions. His main focus revolves around self-sufficiency, do-it-yourself mentality and human problem-solving capacities. He often creates spaces that lean towards the domestic realm that manifest in fragments, sections or fully enclosed variations. These environments are dressed with everyday objects that appear as if only momentarily vacated by their unseen inhabitants, their traces apparent on every surface.

  TAKE A LOOK INTO ETHAN’S WAY OF WORKING WHEN HE IS INSTALLING THE SITE SPECIFIC INSTALLATION at MIT List Visual Arts Center is a “basement-like space, a kind of workshop slash storage slash rumpus room.”
  In this video, he creates the rustic and retro-futuristic space using found materials, and talks about his practical usage of near-obsolete computers, his woodworking show The New Domestic Workshop, and his absurdist line of beauty and food products.

  List Projects: Ethan Hayes-Chute from Sue Ding on Vimeo.


  SUMMER IS HERE,
  AND WE ARE CELEBRATING IT WITH OUR DOCUMENTATION OF OUR FICTIONAL REAL REVOLTING ROCK CLUB ON REPEAT.

  MORE THAN MONTH AGO WE ROCKED THE HOUSE TOGETHER WITH ALL LOVELY SUPER FANTASTIC PARTICIPANTS AND THE REAL AUDIENCE AT LILITH.

  IT WAS SUCH A BLAST.

  TAKE A LOOK!!

  ALSO – Have a peak of all great photos from Lilith’s Major Performance ANIMAL!!

  FINALlY WE HAVE GONE THROUGH ALL THE STILL IMAGES and here is a few…

  ANIMAL – a total performance by Elin Lundgren & Petter Pettersson in collaboration with the musician Cecilia Nordlund at Lilith Performance Studio, May 2019.


  @